تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 14:00 ب ظ

برگزاری جلسه بررسی اساسنامه شبکه های ملی ماموریت های ویژه مناطق آمایشی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، جلسه بررسی اساسنامه شبکه های ملی ماموریت های ویژه مناطق آمایشی در روز یکشنبه 3 ام آذر ماه 1398 با حضور معاون آموزشی دانشکده، مسئول اجرایی بسته های تحول و نوآوری در آموزش، دبیر کارگروه تخصصی توسعه دانش هنر و سلامت و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دفتر معاون محترم آموزشی برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی اساسنامه شبکه های ملی ماموریتهای ویژه وزارت، هماهنگی با کلان منطقه در مورد چگونگی ارسال درخواست تاسیس شبکه و تصمیم گیری در خصوص ایجاد شبکه ملی ماموریت ویژه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صورتجلسه

اساسنامه شبکه های ملی ماموریت های ویژه

 

پیوند های مفید