تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 12:27 ب ظ

برگزاری "دومین کرسی علمی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی"

پیشترفت های علمی در قرون اخیر منجر به ایجاد چالش های زیادی برای متفکران شده است، که این امر به نوبه خود ضرورت طرح مسئله رابطه علم و دین را ضروری می سازد. از جمله علومی که موجب ایجاد چالش های عمقی در این زمینه شده است دانش زیست شناسی (مهندسی ژنتیک) است. از جمله سوالات و شبهات مهمی که در این زمینه مطرح است این است که آیا..

تغییر و دستکاری ژنتیکی می تواند هویت انسان را تغییر دهد؟

به همین منظور دومین کرسی علمی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان بررسی دغدغه " مهندسی ژنتیک و چالش هویت انسانی" بر اساس مبانی حکمت اسلامی در تاریخ 26 آبان ماه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور  با حضور اساتید صاحب نظر در این زمینه برگزار می شود.

پیوند های مفید