تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 05:22 ق ظ

برگزاری مصاحبه تخصصی ازمون استخدامی به سرگروهی مدیرگروه مامایی

مصاحبه تخصصی ازمون استخدامی اذرماه98 به سرگروهی مدیرگروه مامایی خانم دکترمحبوبه غلامی واعضای محترم گروه دربیمارستان حکیم درتاریخ های1398/11/19و1398/11/20و1398/11/21از60نفرازمعرفی شدگان باموفقیت انجام وپایان رسیدونتایج نهایی مصاحبه تخصصی ازمون استخدامی به زودی اعلام خواهدشد. ....

کنفرانس علمی مامایی

کنفرانس علمی ....

کارگاه احیای نوزاد مرحله اول و پرونده نویسی نوزاد

کارگاه احیای نوزاد مرحله اول  و پرونده نویسی نوزاد چک کردن کامل وسایل احیای نوزاد به صورت عملی و تئوری در تاریخ ۲۹ بهمن ماه برای تعدادی از ماماهای زایشگاه توسط خانم زمانی و مروی در این تاریخ برگزار شد. کارگاه احیای نوزاد مرحله دوم و مرور مرحله اول به صورت عملی و تئوری در تاریخ 24 اسفند ....

کنفرانس علمی

                                           کنفرانس کددار شیردهی در تاریخ 98/09/05 با موضوع: اهمیت شیردهی، آناتومی و فیزیولوژی و آندوکرینولوژی شیردهی توسط خانم مریم زمانی(عضو هیات علمی گروه مامایی) در محل سال همایش بیمارستان حکیم برگزار شد. ....

گزارش برگزاری راندهای علمی توسط خانم مروی در بهمن ماه 1396

گزارش برگزاری راندهای علمی توسط خانم مروی در بهمن ماه 1396 1-  در تاریخ 4/11/96 آموزش کنترل لیبر بر اساس کتاب دوستدار مادر( بازنگری سوم) به خانم لیلا لطفی نیروی طرحی جدید به مدت یک ساعت انجام گردید. 2- در تاریخ 5/11/96 مبحث فشار خون دوران بارداری، پره اکلامپسی و کنترل آن به مدت یک الی ....

پیوند های مفید