تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 22:25 ب ظ

تکمیل لاگ بوک

تکمیل لاگ بوک دانشجویان ترم 8 ....

انجمن علمی پرستاری

برگزاری اولین جلسه انجمن علمی گروه پرستاری  تصویر1 تصویر2   ....

آسکی

                                                   راهنمای آسکی                                                 ....

آزمون جامع(تئوری)

آزمون جامع پرستاری ترم 8 ....

ارزیابی صلاحیت بالینی

                                                            فرایند پرستاری جهت ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان در عرصه پرستاری ....

پیوند های مفید