تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 07:44 ق ظ

برگزاری کارگاه " روش های مقدماتی تدریس "

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کارگاه " روش های مقدماتی تدریس (1) "  را توسط سرکار خانم دکتر تاتاری، در روز سه شنبه مورخ 24/10/98 در محل سالن فناوری اطلاعات دانشکده بهداشت برگزار نمود که مورد استقبال اعضای هیات علمی قرار گرفت. شایان ذکر است در این کارگاه بحث و تبادل نظر بین اعضا همراه با چندین کارگروهی صورت پذیرفت.

پیوند های مفید