تقویم روز
امروز یکشنبه 27 بهمن ماه 1398 ساعت 21:55 ب ظ

افزایش رشد سلول های سرطانی در اثر استرس مزمن

افزایش رشد سلول های سرطانی در اثر استرس مزمن

استرس مزمن، علاوه بر سلامت روانی و عاطفی فرد، سلامت جسمی وی را نیز تخت تأثیر قرار می دهد.

تحقیقات جدید نشان داده اند که استرس طولانی مدت و پایدار، می تواند رشد سلول های سرطانی را تسریع کند. محققان دانشگاه دالیان چین، با تحقیق بر روی سلول های بنیادی سرطان سینه، این نتیجه گیری را منتشر کرده اند.

این یافته ها اهمیت زیادی دارند زیرا سلول های بنیادی یا همان سلول های مادر می توانند سبب عود تومور شوند. براساس مطالعات انجام شده، در افرادی که دارای استرس مزمن هستند، رشد سلول های سرطانی بیشتر بوده و تعداد سلول های بنیادی سرطانی نیز در آن ها بیشتر است.

مکانیسم دقیق این مسئله مشخص نیست اما فرضیه های زیادی در این مورد مطرح است. یکی از فرضیه ها افزایش هورمون اپی نفرین است. استرس مزمن سطح این هورمون را افزایش می دهد. اپی نفرین باعث افزایش سطح آنزیم لاکتات دهیدروژناز شده و این افزایش سبب فعال شدن ژن های مرتبط با رشد سرطان و درنتیجه تسریع رشد آن ها می شود.

در این تحقیقات، همچنین مشخص شده که ویتامین C می تواند به مقابله با سرطان در بیماران تحت استرس مزمن کمک کند. با این حال، بررسی دقیق این مکانیسم ها، به مطالعات و بررسی های بیشتری نیاز دارد.

 

دکتر ابراهیم زاده وصال

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

پیوند های مفید