تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 17:12 ب ظ

تمدید زمان انتقالی و مهمانی دانشجویان

تمدید زمان انتقالی و مهمانی دانشجویان

 

 

به گزارش وبدا با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان ، سامانه ثبت انتقال و میهمانی دانشجویان از تاریخ شانزده آذرماه تا بیست و یکم آذر ماه 98 فعال گردید.

بر مبنای این گزارش با توجه به درخواست های متعدد دانشگاه ها و دانشجویان مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی، سامانه مذکور از روز شنبه شانزده آذرماه تا پایان وقت اداری روز پنچ شنبه بیست و یکم آذرماه 98 تمدید شد.

لذا دانشجویان می توانند نسبت به ثبت، بررسی، ویرایش و اعمال تغییرات در سامانه اقدام نمایند.

پیوند های مفید