تقویم روز
امروز یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 ساعت 09:13 ق ظ

 

ثبت نام از دویست و هفت نفر دانشجوی جدیدالورود

ثبت نام از دویست و هفت نفر دانشجوی جدیدالورود

مدیر آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفت و گو با خبرنگار وب دا گفت: در سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور از دویست و هفت نفر دانشجوی جدیدالورود طی روزهای بیست و شش تا بیست و هشت شهریور ماه ثبت نام به عمل آمد.

او ادامه داد: این تعداد دانشجو در 9 رشته پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، فنّاوری اطلاعات سلامت، مامایی و  صنایع غذایی پذیرش شدند.

حسن قدسی در پایان ابراز داشت: در حال حاضر تعداد هفتصدو سی نفر دانشجو در 10 رشته در این دانشکده در حال تحصیل می باشند.

رشته اتاق عمل ورودی نیمسال دوم (بهمن ماه) می باشند.

www.3dots.ir