تقویم روز
امروز یکشنبه 26 خرداد ماه 1398 ساعت 09:54 ق ظ

ثبت نام از دویست و هفت نفر دانشجوی جدیدالورود

ثبت نام از دویست و هفت نفر دانشجوی جدیدالورود

مدیر آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفت و گو با خبرنگار وب دا گفت: در سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور از دویست و هفت نفر دانشجوی جدیدالورود طی روزهای بیست و شش تا بیست و هشت شهریور ماه ثبت نام به عمل آمد.

او ادامه داد: این تعداد دانشجو در 9 رشته پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، فنّاوری اطلاعات سلامت، مامایی و  صنایع غذایی پذیرش شدند.

حسن قدسی در پایان ابراز داشت: در حال حاضر تعداد هفتصدو سی نفر دانشجو در 10 رشته در این دانشکده در حال تحصیل می باشند.

رشته اتاق عمل ورودی نیمسال دوم (بهمن ماه) می باشند.

پیوند های مفید

www.3dots.ir