تقویم روز
امروز یکشنبه 25 آذر ماه 1397 ساعت 21:14 ب ظ

 

انتخاب مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان عضو کمیته علمی همایش کشوری آموزش پزشکی

انتخاب مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان عضو کمیته علمی همایش کشوری آموزش پزشکی

همایش کشوری آموزش پزشکی که هر ساله در تاریخ 10 الی 12 اریبهشت ماه برگزار می شود در مهر ماه سال جاری اقدام به انتخاب اعضای کمیته علمی از بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نمودکه سرکار خانم دکتر تاتاری مدیر مرکز مطالعات دانشکده علوم پزشکی نیشابور انتخاب شدند .

www.3dots.ir