تقویم روز
امروز پنج شنبه 26 تیر ماه 1399 ساعت 05:14 ق ظ

حضور رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور به عنوان مدرس در پنجمین کارگاه کشوری (PHCLS)

پنجمین کارگاه کشوری احیای قلبی ریوی پیشرفته در اورژانس پیش بیمارستانی (PHCLS) به میزبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساری با تدریس متخصصین طب اورژانس از شهرهای نیشابور، زنجان، مشهد و ساری برگزار شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور که به عنوان مدرس دراین کارگاه شرکت کرده بود بیان نمود: این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی برای 18 نفر از کارشناسان فوریت های پزشکی که موفق به گذراندن دوره احیای قلبی ریوی پایه با نمره بالا شده بودند در تاریخ 3 و 4 اسفند ماه برگزار شد.

دکتر قاسم مشارموحد گفت: فراگیران در این کارگاه پس از فراگیری مباحث تئوری با اجرای سناریوهای مختلف به روش شبیه سازی بر روی مولاژ های پیشرفته احیا، بصورت عملی به کسب مهارت پرداختند.

متخصص طب اورژانس ادامه داد: به زودی کارگاه کشوری احیای قلبی ریوی پیشرفته به میزبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور با هدف افزایش مهارت کارشناسان فوریت های پزشکی جهت حفظ حیات بیمار قبل از رسیدن به مراکز درمانی برگزار خواهد شد.

 Prehospital Advanced Cardiac Life Support

پیوند های مفید