تقویم روز
امروز یکشنبه 27 بهمن ماه 1398 ساعت 23:16 ب ظ

معاون توسعه مدیریت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از  احداث 5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی در نیشابور با موافقت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و تأمین اعتبار مورد نیاز خبرداد.

پیوند های مفید