تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 13:29 ب ظ

خودمراقبتی سازمانی، ارتقای سلامت در محل کار

 

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کمیته فصلی خودمراقبتی سازمانی با همت گروه آموزش و ارتقای سلامت برگزار گردید.

  مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت ضمن اعلام این خبر افزود : در این کمیته که با حضور جمع کثیری ازرابطین حوزه سلامت ادارات و برخی از کارخانجات تشکیل شد، شرکت کنندگان بانحوه تنظیم یک برنامه عملیاتی خوب درقالب یکی از حیطه های سلامت با هدف ارتقای سلامت کارکنان سازمان خود آشنا شده و تدوین برنامه را به صورت عملی تمرین کردند .تا پس از نهایی سازی برنامه با مشارکت همکاران اداره خود، فعالیتهای برنامه را اجرا و به هدف برنامه دست یابند.

دکتر امیرحسن ذبیحی خاطرنشان کرد: این جلسه با معرفی پویش ملی مبارزه با سرطان و برگزاری جلسه آموزشی به همین منظور همراه بود و نمایندگان محترم ادارات و کارخانجات با وضعیت سرطان در جهان، ایران، نیشابور و چگونگی مدیریت و پیشگیری از سرطان های شایع ( به ویژه سرطان معده ) آشنا شدند.

 کمیته خودمراقبتی سازمانی به صورت فصلی و با حضور فعال نمایندگان ادارات تشکیل می گردد و اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی با رویکرد کارمند سالم برای ارائه بهتر خدمات از اهداف مهم این کمینه می باشد.

 

 

 
 
 
  

پیوند های مفید