تقویم روز
امروز سه شنبه 17 تیر ماه 1399 ساعت 12:53 ب ظ

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت خبر داد:

انجام غربالگری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مدیرگروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت از انجام معاینات غربالگری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی خبر داد.

میترا رضااف خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت رویکرد خودمراقبتی و به منظور برنامه ریزی با هدف  سلامت جوانان 18 تا 29 سال، تعداد 23 نفر از دانشجویان در اردیبهشت ماه 98 مورد بررسی قرار گرفتند.

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس تصریح کرد: سابقه بیماری در خانواده، سبک زندگی، سابقه واکسیناسیون، سابقه بیماری جوان، معاینات فیزیکی و سنجش سلامت روانی رفتاری از جمله مواردی است که با بررسی آن در شناسنامه سلامت جوانان ثبت و در صورت وجود مشکل با تشخیص پزشک به سطوح تخصصی ارجاع و پیگیری خواهند شد.

پیوند های مفید