تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 07:05 ق ظ

محصولات نوپدید دخانی، گمراه کننده و اعتیاد آور

مدیرگروه بهداشت محیط معاونت بهداشت گفت: محصولات نوپدید جایگزین سیگار نیز مانند خودسیگار فاقد ضرروزیان نیستند.

مهندس سعید یگانه پور با اشاره به شعار روز سوم هفته دخانیات با عنوان (( محصولات نو پدید دخانی ، گمراه کننده و اعتیاد آور)) تنباکوهای بدون دود، سیگارهای الکترونیک و انواعی از توتونهای خام یا فرآوری شده راکه به روش های جویدنی، مکیدنی و استنشاقی مصرف می شوندراازنمونه های این محصولات نوپدید نام بردو افزود: مواد منتشره از این محصولات به طور معمول حاوی نیکوتین و سایر مواد سمی است که برای مصرف کننده و اطرافیان مضر است.

وی در ادامه استفاده از تنباکوی بدون دود و ناس را نیز مرتبط با عوارض التهاب لثه، تضعیف سیستم ایمنی و نیز تاثیر بر افزایش دیابت و بیماریهای قلبی و سرطان، و مشکلات دهان و دندان و تولیدمثل دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تبلیغات شرکت های مختلف در خصوص عدم وجود عوارض در محصولات بدون بو و به منظور برخورد با این محصولات نوپدید،دستورالعمل (مصوب نهمین جلسه ستاد کشوری دخانیات) هر نوع وسیله ای را که به منظور مصرف محصولات دخانی و شبیه سازی آن به کار می رود، از قبیل چوب سیگار، قلیان، پیپ، چپق، کاغذ سیگار، فیلتر و تجهیزات پیچیدن سیگار و توتون، سیگار و قلیان الکتریکی و الکترونیکی و... تحت عنوان ابزار مصرف دخانیات طبقه بندی نموده است.و با فروشندگان غیرمجازاین مواد نیز مانند سایر محصولات دخانی مطابق مقررات برخورد می گردد.

یگانه پور درپایان به جوانان عزیز توصیه کرد فریب این شرکت های محصولات دخانی را نخورند و با ترک کامل دخانیات به سوی سلامتی قدم بردارند.

پیوند های مفید