تقویم روز
امروز یکشنبه 22 تیر ماه 1399 ساعت 01:45 ق ظ

اتمام دوره آموزشی فراگیران بهورزی گروه 20 و21 دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مدیرگروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت ازاتمام آزمون های تئوری وعملی فینال ویژه فراگیران بهورزی دانشکده علوم پزشکی نیشابورخبر داد. فرامرز شیرازی با اشاره به اینکه آزمونهای فینال بارعایت کامل موازین بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید،تصریح کرد:آزمون تئوری فینال گروه 20و2....

انتقال ویروس در محیط های دربسته بیشتر است

دکتر مرتضی فاضل در مصاحبه با وبدا با اشاره به اینکه تعداد مراجعین مرکز افزایش قابل ملاحظه ای داشته در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی به شهروندان هشدار داد. این پزشک فداکار معاونت بهداشت ضمن اعلام این مطلب که از پانزدهم بهمن 98در این مرکز مشغول به فعالیت و خدمت رسانی به مردم بوده عمل به ....

استفاده از ماسک، بهترین راهکار خود مراقبتی

دکتر محمدرضاداوریان، سرپرست معاونت بهداشت دانشکده  علوم پزشکی نیشابورو رییس مرکز بهداشت در گفت و گو با وبداگفت: با گذشت حدود ۴ ماه از اپیدمی کرونا، علیرقم اینکه برخی از مردم خود و یا یکی از اعضای خانواده با این ویروس درگیر بوده اند. متاسفانه برخی افراددستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی ....

رو نمای از کتاب الکترونیکی مجموعه عملکرد حمایت کنندگان سلامت

مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از رونمایی کتاب مجموعه عملکرد حمایت کنندگان سلامت در معاونت بهداشت خبر داد. فرامرز شیرازی  تدوین این کتاب را توسط گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت ، (واحد مدیریت و نظارت ) تلاشی مضاعف بر فعالیت های آنان در روزهای....

پیوند های مفید