تقویم روز
امروز شنبه 10 اسفند ماه 1398 ساعت 07:27 ق ظ

سخنرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی در نشست صمیمی نیشابوری های مقیم مشهد

رئیس دانشکده علوم پزشکی در جمع نیشابوری های مقیم مشهد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در دومین نشست صمیمی نیشابوریان مقیم مشهد مطرح نمود :

 استقبال و حمایت دانشکده علوم پزشکی نیشابور،  شورای شهر و شهرداری از سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه زیر ساختهای سلامت نیشابور و فیروزه

 توصیه وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مشترک جناب آقای دکتر گرمابی و اینجانب جهت تشویق و ترغیب سرمایه گزاران برای ساخت بیمارستان خصوصی با رویکرد توریسم سلامت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی

  جلوگیری از اعزام بیماران به مشهد و سایر شهر ها  با راه اندازی بخش آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی با کمک خیرین سلامت

  برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه زیر ساختهای بهداشتی و درمانی نیشابور و فیروزه

 افزایش تختهای بیمارستانی در دو بیمارستان فعلی به منظور عدم اعزام بیماران نیشابوری به شهرهای استان و ارائه خدمات درمانی به صورت کامل و موثر در شهر نیشابور

 بهبود وضعیت تجهیزات سرمایه ای پزشکی با اعتبارات وزارت بهداشت و همراهی خیرین فرهیخته

 توسعه رشته های تحصیلی دانشکده تا یازده رشته مقطع

پیوند های مفید