تقویم روز
امروز چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 ساعت 06:52 ق ظ

شب قدر

امام صادق(ع):‌

**تقدیرات در شب نوزدهم است و حتمی شدن آن در شب بیست و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم **

شب قدر است و طی شد نامه هجر

سلام فیه حتی مطلع الفجر . . .

التماس دعا

پیوند های مفید