تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 09:01 ق ظ

تکمیل لاگ بوک

جهت اطلاع دانشجویان، لاگ بوک مربوط به کارآموزی های دانشجویان اتاق عمل بارگزاری شده است. دانشجویان محترم لاگ بوک را دانلود نموده و قسمت مربوط به هر کارآموزی را با شروع کارآموزی تکمیل و به مربی مربوطه به صورت الکترونیکی تحویل نمایند. ....

پیوند های مفید